Arşiv

Archive for Şubat 2011

Advantages of the Stock Exchange

         Hi friends

 The advantages of the Stock Exchange as follows:
1. Stock markets, thanks to the leverage of money in your account until the transaction the opportunity to find the high floors.
Nothing can fell the most profitable operation 2.Fiyatlar yapmamaktır! just have to wait.
3. Even less capital to trade with high leverage ratios authorizes. Even a small amount to invest in the forex market, investors can trade with. Low leverage ratio; alamanızı less risk to your investment.
4. U.S. $ 2 trillion in daily trading volume of the Forex market the most liquid market in the world. Therefore, the low market liquidity, such as the buyer and the seller does not have to; transactions occur instantly.
5. Thanks to advancing technology as the screen can make online transactions, investments can give immediate direction.
6.Forex market, the purchase appears on your screen – you do not pay no commission for the transaction of sale prices.
7.Forex investors can make investments in 5 days 24 hours every weekday. Makes the holiday weekends.

Reklam

Borsa kumar mı

    
     Borsada yatırım aşağıdaki şartlarda kumardır :

– Eğer hiç bir bilgiye sahip olmadan senet alıp satıyorsanız kumardır. Yani burada şans olduğu için.
– Alıp sattığınız senedin ne işle ilgilendiğini, sahiplerini bile bilmiyorsanız bu iş kumardır. Burada şans olduğu için kumardır.
– Eğer birilerinin ağzına bakarak alım satım yapıyorsanız bu kumardır. Hiçbir araştırma zahmeti yok,başkalarının kazancıyla olduğu için kumardır.
– Eğer ihtiyacınız olan parayla borsa kısa vadeli hareket ediyorsanız bu kumardır.
– Gözaltı pazarındaki şirketlerde ve çok sığ olup spekülatörlerce sık sık hareketlendirildiği bilinen şirketlerde cirit atıyorsanız bu kumardır.

       Fakat  aşagıdaki şartlarla kumar değildir :

– Yatırımınızı bilerek, düşünerek, araştırarak, analiz ederek yapıyorsanız,
– Orta veya uzun vadeyi seçiyorsanız,
– Borsa yıllar içinde düşünce alıp yükselince satıyorsanız,
– İlerki yıllarda kar edeceğine inandığınız şirketlere ait senetleri biriktiriyorsanız,
– Teknik olarak sistematik bir yaklaşımınız varsa,
– Sisteminiz size yazı tura olasılığının %1 üzerinde kazandırıyorsa

Kategoriler:borsa kumar mı

stock marketDid he gambling

Investing gambling, the following conditions:
– If you receive if you sell stock without any knowledge of gambling. So here is chance. – Receiving you sell the stock and is interested in what kind of work, even if you do not know the owners of the gambling business. Here is the chance for the gambling. – If you are trading by looking at someone’s mouth, this gambling. No hassle of any research, others to be proceeds of gambling. – If you need the money if the stock market short-term action in this gambling. – Detention and very shallow market, companies are often driven by speculators known that gambling companies are assigning javelin.

       But is not gambling terms below:

– Your investment by knowing, thinking, researching, analyzing if you are – Medium or long-term, selecting, – Stock Market took over the years, the increase of thought if you sell – Shares of companies that you believe will profit the following years biriktiriyorsanız, – Technically, if you have a systematic approach, – If your system gives you over 1% probability of heads or tails

Borsa terimleri

Merhaba arkadaşlar sizlere bazı borsa terinlerini anlatmaya çalışacagım.
ALTIN VE DİGER KIYMETLİ MADENLER FONU: Portföyününün en az %51`ini altın ve diğer kıymetli madenlerin oluşturduğu fonlardır.
BASİT FAİZ: Belli ve değişmeyen bir sermaye üzerinden belli bir süre için hesaplanan faizdir.
BAZ FİYAT: Bir hisse senedinin bir seans süresince işlem görebilecegi en alt ve en üst fiyat limitlerinin belirlenmesinde esas teskil eden fiyattir. Bir hissenin bir önceki seansdaki Ağırlıklı Ortalama Fiyatinin en yakin fiyat adimina yuvarlanmasi ile hesaplanir.
BİLEŞİK FAİZ: Herhangi bir sermayeye verilen faize de faiz verilmesidir. Yani belirli bir dönem sonundaki faiz arti ilk sermaye toplamına tekrar faiz işlemi uygulanmasi işlemidir. bileşik faiz ticari bankaların mevduat ve kredi işlemlerine uyguladıkları bir yöntemdir.
BİRİKMİŞ TEMETTÜ: şirketler sermayedarlara her zaman kar payı dağıtmayabilirler. Bu dağıtılmayan karlar bilançoda borçlu bir kalem olarak gösterilerek şirketin birikmiş temettülerini oluştururlar.
BORSA EMİRLERİ: Müsteri emirleri, üye temsilcileri tarafindan seans içinde borsa bilgisayar sistemine aktarildiginda borsa emrine dönüsür.
DÖVİZ KURU: Bir ülkenin ulusal parasinin yabancı ülkelerin parasi cinsinden degeridir.
ENFLASYON RİSKİ: Yatırımcı tarafindan arzulanmayan bir reel getiri oraninin gerçekleşme olasiligini ifade eder.

FİYAT MARJI: Bir hisse senedinin seans içinde önerilebilecek en düsük ve en yüksek fiyat araligini olusturur. Fiyat marji her hisse için baz fiyatin %10 alti ve üstü şeklinde otomatik olarak hesaplanir. Rüçhan hakki kupon pazarinda ise fiyat marji %25`dir.
HİSSE SENEDİ: Anonim ortaklilar tarafindan çikarilan ve anonim ortakligin sermayesine belirli bir katilma payini temsil eden kıymetli evraktir.

HİSSE SENEDİ ENDEKSİ: Hisse senedi piyasasinin genel bir göstergesi olan endeks, kapsamindaki hisse senetlerinin fiyatları ve halka açiklik oranları baz alinarak hesaplanir. Piyasa performansi hakkinda genel bir bilgi verir. 
IMF: (Uluslararasi Para Fonu ) Uluslararasi para sistemi ile ilgili dogan gelisme ve sorunlar konusunda üyeler arasinda dayanisma saglar, çok yanli bir uluslararasi ödeme sistemini gelistirir, üye ülkelerin kısa dönemli kredi gereksinimlerini saglar, üye ülkelerin dis ödemeler bilançosunda ortaya çikan dengesizliklerin giderilmesine yardimci olur.
İŞLEM MİKTARI: Bir seansda yada belli bir dönemde alinip satilan menkul kiymet adedidir.
KAPANIŞ FİYATI: Bir seansda borsa kaydına alınan en son işlemin fiyatıdir.
 LİMİTLİ EMİR: Emri veren alicinin, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettigi en yüksek fiyati, saticinin ise satmaya razi olduğu en düsük fiyati belli ettigi emir tipidir.
MENKUL KIYMET: Ortaklik veya alacaklilik saglayan belli bir meblagi temsil eden, yatirim araci olarak kulanilan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halinde çikarilan, ibareleri ayni olan ve sartları kurulca belirlenen kıymetli evraktir.
MEVDUAT: Belirli dönem için geri ödemek kosuluyla belirli bir bedel karşılığında mevduat sahibi kisilerce bankalara tevdi edilen paradir. 
MERKEZ BANKASI: Banknot ihraç eden, hükümetin para ve kredi politikasini yürütmede yardimci olan, veznedarlik görevini üstlenmis, devletin iktisadi ve mali danismanligini yapan bir kurumdur.
PARA PİYASASI: kısa vadeli fon arz ve talebinin karsilandigi piyasadir. Para Piyasasi Araçları; para, mevduat, kredi ve sosyal güvenlik fonlarıdir.
PİYASA RİSKİ: Yatırımcıların beklentilerindeki değişmelerden dolayi menkul kıymetlerin fiyatlarında değişmelerin ortaya çikmasi ile zara olusmasidir. 
SEANS: Bir menkul kıymet pazarında işlemlerin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı.
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI: Aracı kuruluşlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları ve sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlardır.

Stock Market Terms

GOLD AND OTHER PRECIOUS METALS FUND: Portföyününün `that at least 51% of gold and other precious metals funds.

SIMPLE INTEREST: certain and unchangeable for a period of time the interest calculated on the capital.

BASE PRICE: A stock transaction during a session of the lower and upper price limits, see, constitute a basis in determining the price. Weighted average price of a share in the previous seansdaki calculated by rounding to the nearest price tick.

COMPOUND INTEREST: Any interest in a share capital is to the interest rate. In other words, the first capital sum plus interest at the end of a specific period of interest again is the process of the implementation process. compound interest is a method applied by commercial banks’ deposit and credit transactions.

RETAINED DIVIDEND: dividends companies always dağıtmayabilirler investors. The undistributed profits of the company showing the balance sheet as accumulated dividends owed to form a pen.

MARKET ORDERS: customer orders, a member of the session by the representatives of the orders of the stock market in the stock market is transferred to your computer system is converted.

EXCHANGE RATE: A country’s currency in foreign countries denominated in national currency value.

INFLATION RISK: Investor by the undesirable possibility of the realization of a real rate of return refers.

PRICE MARGIN: A stock that can be recommended in the session creates the lowest and the highest price range. Price margin of 10% base price for each share is calculated automatically in the form of six and above. Pre-emptive rights coupon market is 25% of the price margin.

STOCK: Anonymous partnerships and issued by the Corporation, representing the capital of a certain precious evraktir the participation fee.

STOCK INDEX: The index is an indicator of the stock market, overall, within the framework of stock prices and the aperture ring is calculated by taking the base rate. Gives an overview about the market performance.

IMF:(International Monetary Fund) International monetary system, born of solidarity among members about the progress and problems provides, an international payment system develops very wrong, the member countries, provides short-term credit needs of its member countries would support the removal of imbalances in external payments arising on the balance sheet.


AMOUNT OF TRANSACTION: In a session or the number of bonds traded in a certain period.

CLOSING PRICE: A recording session from the most recent transaction price of the stock market.

 EMIR LIMITED: Order the recipient of the process adopted for the realization of the high price, the seller is willing to sell the lowest price in order that a certain type.

SECURITIES: Partnership or compound that provides a certain amount, representing the investment tool used on the seasonal revenue, doubling FROM serial nature, the same phrases and s conditions in the precious evraktir Assembly.

DEPOSIT: To a certain period to pay back a certain amount anymore as people who have deposits in banks in return for the money deposited.

CENTRAL BANK: The banknotes issued by the government to assist in carrying out monetary and credit policy, veznedarlik serving as the state is an institution engaged in economic and financial consulting.

MONEY MARKET: Short-term funding market where supply and demand are met. Money Market Instruments; money, savings, credit and social security funds.

MARKET RISK: Investors’ expectations due to changes in the emergence of changes in the prices of securities with the formation of membrane.

Session: A time range of securities market transactions carried out.

CAPITAL MARKET INSTITUTIONS: Intermediary institutions, investment trusts, mutual funds and other institutions permitted to operate in the capital market.

Kategoriler:Uncategorized

The word-wide Stock Market

StockExchange, securities such as stocks and bonds, precious metals, agricultural commodities and foreign currencies trade in a variety of places of those who gathered. Exchanges are named according to business issues. Stock exchange, commodity exchange (for agricultural products and metals), foreign currency exchanges, options exchanges, such as gold exchange. Foreign countries, and in recent years in our country, the more well known, the stock exchanges

Borsa sözcügü-genisce

 Stock-Exchange, Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin, kıymetli madenlerin, çeşitli zirai ürünlerin ve yabancı paraların ticaretini yapanların toplandığı yerler. Borsalar iş konularına göre adlandırılır. Menkul kıymetler borsası, ticaret borsası (zirai ürün ve madenler için), döviz borsası, opsiyon borsası, altın borsası gibi. Dış ülkelerde ve son yıllarda yurdumuzda da, en fazla bilineni, hisse senedi borsalarıdır.

stock market returns and return

         Dear Friends

   You will afford to the stock market risk, we will return you receive is usually in proportion to this risk. However, at any time may not provide returns, thus the name, risk and danger the other name. things do not go as you expect, even drop by unexpectedly heavy losses in scenarios. If you deposit the stock exchange for high returns mean losing all your presence on the goods is likely to increase. Because it is dangerous to put all assets in the stock market is needed.

   Your personal risk of a more loving, more suitable to your credit transaction. Futures intra-day or a few days can make, even during the day can earn some serious cash. Hemde stock exchange, such as more risky and more in the stock market gained more than lose.

   What They give you an example, the process thoroughly creditable figure kaybettirebileceğini ..

   Let’s say you have 100 Lira. Most brokerage houses, offering you the chance to double your winnings up to their own money to provide credit facilities. Credit institution using the tool 100 pounds 10 pounds 20 “You have received a share certificate.

   20% of the stock price falls, what happens? Price 8 pounds, 160 pounds the value of the shares falls. You owe it to the underwriter (100 pounds) you pay, you will remain 60 pounds. Even if you lost 40 percent of your money at a time! Moreover, this gain is certain, because the brokerage firms on equity (60) / credit (100) takes care of the ratio, this ratio is very low for one of your pozisyonunuzdaki, at least they want you to sell the loan to close. So you guys, or you will lose your chance of waiting.

   But it all goes well, the share price will increase by 20% and 12 pounds of shares if the value is 240 pounds, makes for sale, 100 pounds shall pay the amount you owe, as one of the very short term, winning 40% of the 140 lirayla return to your home. That’s the day the halls stock market session following the return of people who experience an easy target!
If you do not receive credit position, the biggest advantage is this: even if you’re Loss, you’d expect.
However, credit positions, during periods of unexpected developments (the death of one of the top-level, natural disasters or negative news about the company, etc.), even without the opportunity to sell in a few days may cause you to lose all your money, because the brokerage firms tend to engage in risky positions immediately closing prices, base rates rapidly declines and several sessions will continue in this way. So check the (remaining outside the main money) entirely to the underwriter passes, damage occurs, and the rest of you 15-20 pounds liranızdan bakakalırsınız 100. All this occurred again and again, all credit transactions in the stock market sinking because of the stories, so the entry guidelines and brokerage houses on the walls of the stock market, “you will not need to enter the money in the long term the stock market is called, credit or, if you are not forced to sell, you’d expect a few months the company has been selected to , even a few years later you’ll get great profits.

   So we want to, “how much risk he returns to the” many a true word or not, “I got a lot of risk, much will I earn” If you say, chances of error or developments in your logon account will katmamış. Perhaps rather “How much risk, that lump-sum” should be …

   We all long-term, to receive, patiently expected to sell, an investment style based on the analysis suggest. But I have time to deal with them or do not request or do not have yet the stock market will evaluate the assets, evaluate the following proposal, you can save your head and never without fatigue, as well as the stock market can take advantage of high returns.

Borsa getiri ve getirisi

        Merhaba yatırımcı arkadaşlar
   Borsada göze alacağınız risk, sizlere aldığınız bu risk ile orantılı olarak genellikle getiri sağlayacaktır. Ancak her zaman getiri  sağlamayabilir de, adı üzerinde, risk, Diğer adı tehlike.  işler beklediğiniz gibi gitmezse, beklenmedik  senaryolarda büyük kayıplara dahi uğrayabilirsiniz. Eğer bütün mal varlığınızı yüksek getiri için borsaya yatırmak demek kaybetme olasılığınız arttırmak demektir. Borsa tehlikeli olduğu için bütün mal varlığını da koymaya gerek yoktur.


   Riski daha fazla seven bir kişiseniz, kredili işlem sizin için daha uygundur. Gün içi veya birkaç gün vadeli işlemler yapabilir, Gün içinde ciddi paralar dahi kazanabilirsiniz. Hemde Borsadan daha risklidir ve borsadan daha fazla kazandırdığı gibi daha fazla da kaybettirebilir. 
   Kredili işlemin size neler kazandırıp kaybettirebileceğini bir örnekle iyice anlayalım..
   Diyelim ki 100 liranız var. Aracı kurumların çoğu, size kazancınızı katlama şansı sunan kendi paranız kadar kredi imkanı sunarlar. 100 lira da aracı kurumdan kredi kullanarak 10 liralık bir hisse senedinden 20 tane aldınız.
   Hisse senedinin fiyatı %20 düşerse ne olur? Fiyat 8 lira, hisselerin değeri 160 liraya düşer. Aracı kuruma borcunuzu (100 lira) ödersiniz, size 60 lira kalır. Bir anda paranızın yüzde 40’ını kaybettiniz bile! Üstelik bu kazanç kesindir, çünkü aracı kurumlar özkaynak (60) / kredi(100) oranına dikkat eder, bu oran sizin pozisyonunuzdaki biri için çok düşüktür, en azından krediyi kapatacak satış yapmanızı isterler. Böylece siz, bekleme şansınızı da kaybedersiniz.
   Ama işler yolunda giderse, hisse fiyatı %20 artar ve 12 lira olursa hisselerin değeri 240 liraya çıkar, satışı yapar, 100 lira borcunuzu öder, çok kısa vadede %40 kazanmış biri olarak 140 lirayla evinize dönersiniz. İşte günlerini seans salonlarında borsayı izleyerek geçiren insanların hedefledikleri kolay getiri!
Eğer kredili pozisyon almazsanız, en büyük avantajınız şudur: Zararda bile olsanız, beklersiniz. Oysa kredili pozisyonlar, beklenmedik gelişmelerin olduğu dönemlerde (üst düzey birinin vefatı, doğal afetler veya şirket hakkında olumsuz bir haber gibi) birkaç gün içinde satış yapma fırsatı bile vermeden bütün paranızı kaybetmenize yol açabilir, çünkü aracı kurumlar riskli pozisyonları hemen kapama eğilimi içine girerler, fiyatlar hızla taban fiyatlara geriler ve bu şekilde birkaç seans devam eder. Yani kontrol (kalan ana paranız dışında) tamamen aracı kuruma geçer, zarar gerçekleşir, ve siz 100 liranızdan geriye kalan 15-20 liraya bakakalırsınız. Bütün bunlar defalarca yaşanmıştır, borsada batış hikayelerinin hepsi kredili işlemler yüzündendir, bu yüzden borsaya giriş rehberlerinde ve aracı kurumların duvarlarında “Size lazım olmayacak parayla ve uzun vadede borsaya girin” denir, krediniz yoksa, satış yapmak zorunda değilseniz, beklersiniz, şirket doğru seçilmişse birkaç ay, birkaç yıl sonra büyük karlar bile elde edersiniz.
   Demek istediğimiz, “ne kadar risk o kadar getiri” çok da doğru bir laf değildir, “Ben çok risk aldım, çok kazanacağım” derseniz, yanılma olasılığınızı veya sizin dışınızdaki gelişmeleri hesaba katmamış olursunuz. Belki de doğrusu “Ne kadar risk, o kadar götürü” olmalıydı…
   Biz herkese, uzun vadeli, almak için de, satmak için de sabırla beklenen, analizlere dayalı bir yatırım tarzı öneriyoruz. Ama bunlarla uğraşacak vaktiniz veya isteğiniz yoksa ya da henüz borsada değerlendirecek birikiminiz yoksa aşağıdaki önerimizi değerlendirip, kafanızı hiç yormadan hem tasarruf edebilir, hem de borsanın yüksek getirilerinden yararlanabilirsiniz.

Borsa emirleri

   Emirler temelde alış ve satış olarak ayrılırlar, bunlara ek olarak açığa satış, piyasa emirleri, sınırlı emirler ve açık emirler vardır.
 Alış Emirleri : Böyle bir emrin yatırımcı tarafından verilmesi için kesin olarak boğasal beklentiler var olmaktadır. Bunu dışında bu emir pozisyon kurma veya açık pozisyonları kapama amacıyla yapılır.
 Satış Emirleri : Temelde ayısal beklentiler sonucunda verilen bir emirdir.   Daha öncede ifade edildiği gibi borsadaki beklentiler iki türlüdür; yükseliş veya düşüş. Yükseliş bekleyenler boğalar, düşüş bekleyenler ayılar olarak nitelendirilir.
Satış emirlerinin 3 değişik sebebi olabilir;
  1.  Yatırımcı amaçladığı kârlılık oranına erişmiş olabilir.
  2.  Aşağı akış yönlerinde zararları kesmek için yapılabilir.

 Daha iyi bir fırsat yakalanmışsa eldekilerin akışkana döndürebilme sebebidir.