Arşiv

Archive for Mart 2011

Borsa trendi

Piyasa analizinin (grafik analiz) ne olduğunu ve niçin bunu bir araç olarak kullanmamız gerektiğini ifade ettikten sonra , piyasa analizinde karşımıza sürekli çıkacak trend kavramını anlamamız gerekmektedir. Sonuçta grafik analiz de trend etüt edilerek yapılmaktadır. En basit anlamıyla trend, piyasanın gittiği yönü gösterir. Bu yön piyasanın iniş ve çıkışlarıdır. Piyasanın yatay hareketine pek az rastlanır. Çıkış eğilimli trendlere boğa trendi (bullish) , iniş eğilimli olanlara ise ayı trendi (bearish) denir.Aşağıdaki grafikte trendin aşağı ve yukarı hareketini görmekteyiz.
Reklamlar
Kategoriler:borsa trendi, trendi

stock market trend

 Market analysis (graphical analysis), what it is and why it must use as a tool of expression, after analysis of the present market trends will constantly need to understand the concept. Graphic analysis the trend in the survey carried out by the end. In its simplest sense a trend, indicates the direction the market goes. The direction of the market ups and exits. Horizontal movement of the market is very rare. Output prone trends bull trend (bullish), while those inclined to bear down trend (bearish) trend is up and down movement of denir.Aşağıdaki see chart.

Borsa siteleri

Merhaba arkadaşlar sizlere borsayı takip etmeniz için linkler verecegim.
borsa analiz            :http://www.borsanaliz.com/
borsa matik            :http://www.borsanaliz.com/
borsa guide            :http://www.borsaguide.com/

borsa plato             :http://www.plato.com/

  Hello friends give you the links for you to follow the stock market.
Share endex: http://www.hisseendeks.com/forum.php

stock market analysis: http://www.borsanaliz.com/

matic stock market: http://www.borsanaliz.com/

stock market guide: http://www.borsaguide.com/

plateau in the stock market: http://www.plato.com/

Araci kurum secerken nelere dikkat

   Sayın arkadaşlar 
Borsada işlem yapmak için aracı kurum seçerken neylere dikkat etmeliyiz.         Şöyle sıralayabiliriz.
– İşlem yapmayı düşündüğünüz aracı kurumun SPK tarafından yetkilendirilmiş
– Aracı kurumdan talep ettiğiniz hizmetlerin ne olduğunu belirleyin.
– Birden fazla kurumla görüşerek, ihtiyaçlarınıza olan duyarlılığını ayrı ayrı değerlendirin.
– Hesap açmadan önce talep edilen ücretleri ve komisyonları öğrenin.
– Hesabınıza ilişkin tüm bilgileri dikkatlice gözden geçirin ve herhangi bir belge imzalamadan önce anladığınızdan emin olun.
– Finansal hedeflerinizi düşünerek, ne kadar yatırım yapacağınıza ve ne kadar getiriye ihtiyaç duyduğunuza karar verin.
– Hedeflerinize ulaşmak için alabileceğiniz risk düzeyini gerçekçi bir şekilde belirleyin. Yatırım yapmak istediğiniz tutarı kaybetmeyi göze alıp alamayacağınızı kendinize sorun.
– Her bir yatırım aracının özelliklerini, yatırım stratejinize uyup uymadığını tereddüte yer vermeyecek şekilde anlamaya çalışın. olduğundan emin olun.
Aracı kurumunuzu seçtikten sonra bu kurum ile bir sözleşme imzalamanız gerekir. Bu sözleşmenin konusu, aracı kurumdan alacağınız hizmetlere göre değişecektir.
Eğer menkul kıymet alım satımı yapacaksanız, “alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi”,
Eğer portföyünüzü aracı kuruma yönettirecekseniz, “portföy yönetim sözleşmesi”,
Eğer portföyünüzü yönettirmeyip sadece yatırımlarla ilgili tavsiyeler alacaksanız, “yatırım danışmanlığı” sözleşmesi,
·  Eğer repo/ters repo yaptıracaksanız, “repo ve ters repo sözleşmesi”,
·  Eğer kredili menkul kıymet alım satımı yapacaksanız, “kredili menkul kıymetler sözleşmesi”,
Eğer açığa satış yapacaksanız, “açığa satış çerçeve sözleşmesi”,
Eğer menkul kıymetleri ödünç alıp verecekseniz, “menkul kıymetlerin ödünç işlemi çerçeve sözleşmesi”,
Eğer İMKB endeksleri, döviz, altın, emtia ve faize dayalı vadeli işlem yapacaksanız, “vadeli işlem sözleşmesi” yapmanız gerekir.

When choosing what you care institution Tool

    Dear friends
    Neys have to be careful when choosing a stock exchange broker to make transactions. As follows.
– Think brokerage houses to trade authorized by the CMB – Tool institution to determine what services you have requested. – If more than one institution, consulting separately evaluate the sensitivity of your needs. – Learn about the account before opening the requested fees and commissions. – Carefully review all information regarding your account and make sure you understand any document before signing. – Financial goals in mind, how much investment return, and how much you do to decide that you need. – Set a realistic level of risk you can take to achieve your goals. Ask yourself if you can get the amount you want to invest in afford to lose. – Each tool features an investment, the investment strategy of compliance will not hesitate to try to understand. Make sure you have.
After selecting the tool your organization must sign a contract with this institution. This is the subject of the contract, the services you receive will vary according to intermediary institutions.

 – If you are going to purchase and sale of securities, brokerage trading in the framework agreement, ”

 – If your portfolio tool yönettirecekseniz institution, “portfolio management” contract, 


 
– If your portfolio yönettirmeyip only to take advice on investments, “investment consultant” agreement,

 · If the repo / reverse repo yaptıracaksanız, “repo and reverse repo agreements”,
· If you are going to purchase and sale of securities credit, “credit securities contract”,

 – If you are going to short selling, “short-selling framework agreement”,
– If you give to borrow securities, “the process of securities lending framework agreement,”
 
– If the Istanbul Stock Exchange indexes, foreign exchange, gold, commodities and interest rate futures are going, “futures contract” must do.

 

Borsada işlem yapanlar

             Sevgili arkadaşlar,
    Borsada işlem yapan kurum ve kuruluşlar..
  • MERKEZ BANKALARI: Kuruluş amaçları gereği; fiyat istikrarını sağlamak maksadıyla, sıkı veya gevşek para politikaları uygulamak ve bunun yanı sıra likiditeyi düzenlemek ve rezervlerini oluşturmak zorunda olan merkez bankaları, döviz piyasalarının büyük ve değişmez oyuncularındandır.
  • HAZİNELER: Bütçelerini düzenlemek veya açıklarını kapatmak amacıyla döviz cinsinden kısa veya uzun vadeli borçlanan hazineler finansal varlık ihraç ederek döviz piyasalarında aktif rol oynarlar.
  • FONLAR: Fon yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, bankalar gibi; yüksek hacim yapabilen fonlar, Forex piyasalarının sahip olduğu derinlik, likidite ve güvenilirlik gibi özelliklerinden dolayı tercih etmektedirler.
  • BANKALAR: Merkez bankaları, hazine, diğer bankalar ve müşteriler ile karşılıklı döviz işlemleri yapan bankalar; döviz pozisyonlarını ve döviz riskini daha iyi yönetmek ve karını arttırmak amacıyla forex piyasalarında işlem yaparlar.
  • ARACI KURUMLAR: Sürekli döviz alış satış işlemlerinin geçtiği Forex piyasalarında işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlarlar. Piyasanın yayılmasını sağlamalarının yanı sıra sağladıkları altyapı sayesinde ulaşılabilirliği arttırarak piyasanın gelişmesine yardımcı olurlar.
  • MÜŞTERİLER: Kurumsal müşteriler mal ticaretinden (ithalat – ihracat) doğan döviz alacaklarını veya döviz borçlarını kur riskinden korumak amacıyla Forex piyasalarından faydalanırlar. Bunun yanı sıra hem kurumsal hem de bireysel müşteriler kar amacıyla işlem yaparlar.